Příspěvky

Environmentální praktikum 2. ročníku v rumunském Banátu

Sraz v šest hodin ráno 26. dubna předznamenal dlouhou cestu na ekologické praktikum. Tentokrát jsme se se studenty vydali až do Gerníku v Rumunsku. Akce byla dlouho dopředu připravována ve spolupráci s organizací „Člověk v tísni“. Po více než 15 hodinách cesty jsme konečně stanuli na návsi největší z šesti českých vesnic v rumunském Banátu. Děvčata se ubytovala v jednom „kouzelném“ stavení a chlapci na jiném konci vsi ve druhém. Celý týden se tam o nás vzorně staraly paní Piečková a Boudová. Druhý den jsme po návštěvě kostela, kde se s námi seznámili téměř všichni obyvatelé osady, začali poznávat okolí a lidi, kteří se nám na týden měli stát sousedy.

Nebylo jednoduché přesvědčit starousedlíky o tom, že jim chceme pomoci. Často jsme také naráželi na to, že nám doporučovali výlet místo námahy anebo zrušili přislíbenou práci. Ale přesto se nám podařilo vyčistit koryto potoka, který protéká vsí, vyklidit cesty a zrušit část ilegální skládky, pomoci několika lidem na zahradě, vyplet chodníky a přiložit ruku k dílu v pekárně. Podařilo se nám také umýt nově vznikající dům české kultury po malování a pročistit přilehlou zahradu, a hlavně přinést i trochu potěšení do srdcí těch, kteří byli zpočátku dosti uzavření.  Přitom všem si také studenti sami vařili obědy, což se v místních podmínkách podobalo směnnému obchodu. Mnozí si v tom ale našli zalíbení a zakrátko bezpečně věděli, kde se sežene máslo, mouka či mléko.
Na závěr pobytu jsme zorganizovali krásný večer písní téměř lidových, a tak při našem loučení byla slova díků daleko vřelejší než při příjezdu.

Naši návštěvu v Gerníku zachytila rumunská TV, takže se můžete potěšit s námi na odkazu Caravana TVR 3.

Environmentální praktikum bylo finančně podpořeno z prostředků projektu OPPA „Další krok k adaptabilitě“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/34355)

Terénní cvičení z biologie – enviromentální praktikum

Ve dnech 5. – 11. září 2013 studenti 3. ročníku vyrazili do Veporských vrchů. Zde prováděli biogeografické mapování terénu. Výsledkem je pedologická, zoogeografická a fytogeografická mapa oblasti.

Výjezd se uskutečnil v rámci projektu OPPA „Další krok k adaptabilitě“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/34355)

Ilustrativní obrázek příspěvku

Ekopraktikum 2. ročníku na Slovensku

Druhý ročník v termínu 18. – 26. 6. 2012 absolvoval ekologické praktikum na Slovensku. Kromě čištění studánky a lesa prováděli několik tématických prací ve skupinách, které prezentovali po návratu škole. Nabízíme zatím první výběr fotek.

Ekologické praktikum 2. ročníku