Příspěvky

Terénní cvičení z biologie – enviromentální praktikum

Ve dnech 5. – 11. září 2013 studenti 3. ročníku vyrazili do Veporských vrchů. Zde prováděli biogeografické mapování terénu. Výsledkem je pedologická, zoogeografická a fytogeografická mapa oblasti.

Výjezd se uskutečnil v rámci projektu OPPA „Další krok k adaptabilitě“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/34355)

Ekopraktikum 2. ročníku na Slovensku

Druhý ročník v termínu 18. – 26. 6. 2012 absolvoval ekologické praktikum na Slovensku. Kromě čištění studánky a lesa prováděli několik tématických prací ve skupinách, které prezentovali po návratu škole. Nabízíme zatím první výběr fotek.

Ekologické praktikum 2. ročníku