Příspěvky

Ilustrativní obrázek příspěvku

Prezentace ročníkových prací

Zveme Vás na prezentace ročníkových prací studentů 3. ročníku v pátek 7. dubna odpoledne od 15 hodin a v sobotu 8. dubna dopoledne od 8.50. Můžete se těšit na rozmanitá témata zpracovaná teotericky, prakticky a umělecky.

pátek 7. dubna od 15 h
sobota 8. dubna od 8.50
v eurytmickém sále

Cílem ročníkové práce je naučit se pracovat s literaturou a odbornými texty, dokázat shrnout fakta a nalézat mezi nimi souvislosti. Studenti si sami vybírají téma, které je zajímá a kterým by se chtěli podrobněji zabývat. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části získají studenti do vybraného tématu vhled s pomocí odborné literatury a dalších zdrojů. V praktické části pak téma samostatně zpracovávají, například výzkumem. Umělecká část spočívá ve zpracování tématu vhodně zvolenými uměleckými prostředky. Ročníková práce je přípravou pro psaní odborných prací, ať už odborné maturitní práce ve 4. ročníku, nebo absolventských prací na univerzitě. Studentům pomáhá i uvědomit si, zda by se daným tématem chtěli zabývat i v budoucnosti.

Časový harmonogram a témata najdete v letáčku.

Prezentace ročníkových prací v náhradním termínu

Zveme Vás na prezentace ročníkových prací třetího ročníku v náhradním termínu, které proběhnou v úterý 20. 9. 2016 v učebně 4. ročníku (B).

Smyslem ročníkové práce je, aby si studenti při jejím vytváření vyzkoušeli a procvičili své schopnosti se samostatně, smysluplně a do hloubky zabývat zvoleným tématem. Cílem také je, aby se naučili pracovat s primární i sekundární literaturou a s odbornými texty, aby dokázali shrnout jejich nejpodstatnější výpovědi a nalézat mezi nimi souvislosti. V návaznosti na to by se měli studenti pokusit nabídnout v závěru práce vlastní konstruktivní názory a návrhy.

Vyvrcholením celého procesu je právě veřejná ústní prezentace, na kterou Vás tímto zveme.

Program:

16.00 Slavnostní zahájení

16.10 Jan Uhlík – Analogová fotografie
16.30 Denisa Springerová  – Tajemství písma
16.50 David Slaboch – Japonská kaligrafie

17.10 Přestávka

17.20 Martin Fouček – Vývoj olympíjských her
17.40 Jan Prokeš – Winston Churchill

Ilustrativní obrázek příspěvku

Prezentace ročníkových prací 2015

Studenti třetího ročníku Waldorfského lycea prezentovali ročníkové práce v pátek 10. dubna 2015 a v sobotu 11. dubna 2015.
Podrobný časový harmonogram a témata jednotlivých prací najdete v letáčku.

Ilustrativní obrázek příspěvku

Podívejte se, o čem jsou letos ročníkové práce na pražském Waldorfském lyceu

Zkomponovat hudební skladbu, natočit film, vyrobit aspirin či vytvořit počítačový program – to jsou některé z praktických výstupů odborných prací studentů Waldorfského lycea. Po více než půl roce práce odevzdalo minulý týden 31 studentů třetího ročníku své ročníkové práce. Ty na lyceu vznikaly již sedmým rokem. Jejich smyslem je umožnit studentům zabývat se intenzivně a do hloubky tématem, které si sami zvolí. Mimo to jsou i přípravou na závěrečnou odbornou maturitní práci.

TZ_Waldlyceum_150317_Ročníkové_práce

DSCF1377

RP_David Dostal

RP_Iva Burýšková

RP_Jiří Michálek

RP_Mikeš Kořínek

 

Prezentace ročníkových prací 3. ročníku

V pátek 28. a v sobotu 29. března 2014 proběhla slavnostní prezentace ročníkových prací studentů 3. ročníku Waldorfského lycea v Praze. Témata prací najdete v letáčku.

Ilustrativní obrázek příspěvku

Prezentace ročníkových prací a benefiční koncert 3. ročníku

Vytváření a prezentace ročníkové práce je jedním z vrcholů třetího ročníku. V tomto školním roce si studenti vybrali například témata Teorie her, Tvorba objektů inspirovaná básní Adam a Eva, Jak napsat filmový scénář, Komunitní životy, Manipulace v mezilidských vztazích, Stavba elektrické kytary, Downův syndrom. Vzdělávání romských dětí. Dosažená úroveň řady prací a jejich prezentace byly vynikající. Veřejná prezentace jednotlivých prací probíhala ve dnech 5. a 6. dubna 2013, zúčastnili se jí studenti z jiných ročníků, učitelé, rodiče a hosté. Dvě studentky se účastnily se svými pracemi i městského kola Středoškolské odborné činnosti.

Součástí prací některých studentů byla také mediální tvorba, např. dokument o zorganizovaném hudebním festivalu Marií Zandálkovou.

Jako slavnostní zakončení ročníkových prací studenti uspořádali benefiční koncert v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze 1, kde jejich sbor zazpíval skladby J. S. Bacha a W. A. Mozarta.

Témata prací najdete v letáčku.