Příspěvky

Férová kavárnička při Slavnosti příběhů

V neděli 14. října uspořádal fairtradový tým studentů naší školy další Férovou kavárničku v Modrém domě. Během odpoledne, v němž se konala Slavnost vyprávění příběhů, se tak v domečku bývalé vrátnice mohli návštěvníci slavnosti nejen občerstvit kávou a pekařskými výrobky studentů ze spravedlivě obchodovaných surovin, ale také dozvědět, co je to fair trade a jak jeho prostřednictvím můžeme proměňovat svět.

Udělení titulu Světová škola

12. června 2014 se v prostorách Amerického centra v Praze konalo slavnostní předání titulu Světová škola šestnácti českým školám, které letos splnily jeho podmínky.
Waldorfské lyceum bylo jednou z nich.

Foto: Tomáš Princ

Férový kafe

ferovy_kafeSŠ Waldorfské lyceum ve spolupráci Ekumenickou akademií Praha a sociálním družstvem Fair&Bio, v rámci programu Světová škola organizace ADRA

Vás zvou na FÉROVÝ KAFE
v úterý 13. května 2014, 15–20 hodin

Odpoledne o vskutku výborné kávě a o tom, jak můžeme jako spotřebitelé prostřednictvím hnutí spravedlivého obchodu pomáhat producentům v rozvojových zemích.

Přednáška, beseda, promítání, ochutnávka kávy, umělecký program.

Světová škola

Naše škola v tomto školním roce usiluje o získání titulu „Světová škola“. To znamená školu,

  • 5627která se ve výuce zabývá tématy globální souvislosti světa a z ní plynoucích problémů, lidských práv, humanitární pomocí a rozvojové spolupráce
  • která tato témata také prezentuje veřejnosti
  • která se zajímá o sociální, ekologické, občanské a další souvisící problémy v místě svého působení
  • která navrhuje možná řešení těchto problémů a pořádá nebo spolupořádá akce, které řešení napomáhají

V rámci projektu dne 13. května pořádáme rozsáhlou místní akci, zaměřenou na principy obchodu Fair trade. Přijměte naše srdečné pozvání na Férový kafe.