Příspěvky

Promítání filmu SMÍCH

V neděli 28. ledna 2018 ve 20:00 v kině Ponrepo se uskuteční promítání dokumentárního filmu o smíchu, který vytvořila studentka třetího ročníku Agáta Jasmína Topinková v rámci své ročníkové práce. Film pohlíží na smích z různých hledisek a snaží se nalézt spojitost i s dalšími pocity jako je např. radost či štěstí.

 

Cesta 2. ročníku na mezinárodní eurytmický festival Forum Eurythmie 2017

Nastalo úterní ráno a všichni se už konečně ospale setkali u autobusu. Namířeno jsme měli na “miniturné” do Heidelbergu a Witten Annen, kde jsme měli ukázat náš eurytmický program. Tvořili jsme ho několik měsíců na hodinách eurytmie. Cesta do Heidelbergu trvala asi 8 hodin a když jsme pak všichni vystoupili z autobusu, přivítal nás milý pán – Johannes Duve, který nás pak následně provedl po starém městě. V kostele Svatého ducha (Heiliggeistkirche) jsme si zazpívali  a pak se již zase vrátili k autobusu a odjeli do tamější Waldorfské školy. Nastalo několik hodin úprav kostýmů a zkoušek našeho vystoupení. Také jsme měli možnost prohlédnout si školu, která je nesrovnatelně větší a lépe vybavenější než ta naše. Dalšího dne nás do školy přivezli “naši noví rodiči”, u kterých jsme strávili noc. Vystoupení jsme ukazovali všem 12 ročníkům waldorfské školy a mělo úspěch. Po obědě následovalo dalších 6 hodin v autobuse směrem Witten-Annen. Naším cílem bylo účastnit se mezinárodního eurytmického festivalu Forum Eurythmie 2017, kde jsme měli vystupovat spolu s 900 dalšími účastníky. Když jsme dorazili, ubytovali jsme se, šli jsme na večeři a následně na první eurytmická vystoupení. Následující dny byly v duchu volných programů s tím, že celá skupina se sešla vždy jen na snídaních, obědech, večeřích a zkouškách. V pátek jsme vystoupili s vědomím, že uzavíráme půlroční snažení. Na jevišti jsme ukázali eurytmické ztvárnění skladby od F. Schuberta a vtipnou báseň “Tuřínovo dobrodružství”, napsanou naším spolužákem Matyášem Polákem o biodynamickém kompostu. Publiku jsme tedy přinesli něco z českého humoru a z jejich reakcí bylo zřejmé, že ho náležitě ocenili. Po vystoupení jsme odcházeli naprosto spokojeni a šťastni z vlastního úspěchu. Zbytek festivalu jsme si pak mohli báječně užít bez stresu a pojmuli jsme jej skoro jako prázdniny či dovolenou.

Co se týče vystoupení ostatních účastníků, byli jsme překvapováni i po zbytek festivalu. Dovoluji si říci, že nikdo z nás neočekával, jakým různorodým způsobem se dá pojmout, uchytit či snad pochopit eurytmie. Postřehem také bylo, že dnešní ročník Fora Eurythmie se nesl v “trendu” – v jednoduchosti je síla, což se projevilo ve dvou či více skupinách, kde bylo vystoupení založené jenom na sedmidílném cvičení (jedno ze základních cvičení v eurytmii – s hůlkou – pro vnímáni prostoru a pravidelnosti gest), zato v mnoha zajímavých variacích.

Odjížděli jsme s prvním deštěm, jež se za ten týden objevil a málokomu z nás se chtělo vrátit zpět do Prahy.

Text: Veronika Dolistová

Ukázka představení Tuřín, II ročník

Forum Eurythmie 2015

Forum Eurythmie 2015 je za námi! Tohoto velkého mezinárodního eurytmického festivalu, který se koná každoročně v německém Witten Annen, se studenti lycea účastnili už po čtvrté – letos to bylo 12 studentů z 3. ročníku a celý 2. ročník. A i tentokrát se setkali s velkým úspěchem a nadšením publika! Na velkém jevišti, kde se v průběhu 4 dní s ukázkou svého programu vystřídalo 29 skupin waldorfských žáků, studentů eurytmie i profesionálů (dohromady asi 500 účastníků), předvedli taky svoje vystoupení. Pro publikum bylo zajímavé eurytmické ztvárnění jejich autorských textů, jakož i temperamentních skladeb od L. v. Beethovena, J. Brahmse a F. Chopina. Největší úspěch však mělo jejich nasazení a kvalitní umělecké zpracování. Z Wittenu si přinášíme krásné a silné zážitky, byl to týden plný emocí, umění a zajímavých setkání.

Účast na 11. ročníku mezinárodního eurytmického fóra pro mladé ve Witten-Annen

I letos se studenti waldorfského lycea (2. a 4.třída) rozhodli vystoupit na květnovém mezinárodním fóru eurytmie v německém Witten Annen. Této akce se zúčastnilo asi 600 lidí – žáků waldorfských škol, profesionálních i amatérských eurytmických skupin a studentů eurytmie. Akce je oblíbená tím, že nabízí pestrý program. Několik hodin uměleckých vystoupení denně, jakož i různé zajímavé kurzy a worshopy. V neposlední řadě je prostorem, v kterém se můžou potkat a poznat žáci waldorfských škol z různých krajin (letos to byla Brazílie, Norsko, Švédsko, Ukrajina, Maďarsko, Švýcarsko, Rakousko, Itálie, Německo a Holandsko). Každá skupina nebo třída v průběhu festivalu vystupovala se svým programem a ukázala tak, jakými tématy se v rámci eurytmie zabývá a jak přistupuje k jejich zpracování. Fórum je tak příležitostí ke komunikaci, výměně zkušeností s vrstevníky a možností něco nového se naučit.
Program pražského 2.r. WL se skládal z 1. věty Bouřkové sonáty od Ludwiga van Beethovena a dvou dramatických textů (příběh “Šašek a smrt” a báseň “Rozcestí sváru”), které si studenti pro eurytmické ztvárnění sami napsali. Na přípravě vystoupení studenti pracovali půl roku a součástí byl i umělecký týden, který byl celý věnovaný cvičení.
14 absolventů 4.ročníku (v době konání festivalu už čerstvě a úspěšně po maturitě) předvedlo v rámci fóra ukázky z maturitního vystoupení. Program byl sestaven z básní českých, německých a amerických básníků, skladby S.Rachmaninova a hudební kompozice studenta 3.ročníku Jonáše Starého, kterou sme převedli do pohybově-eurytmického ztvárnění.
Úsilí, nasazení a vysoká úroveň eurytmické práce obou pražských skupin studentů vzbudily u publika nadšený ohlas a vzbudili zájem o to, aby čeští studenti ukázali příští rok dalši eurytmické vystoupení nejen v rámci festivalu, ale i na jiných waldorfských školách v Německu.

10. ročník eurytmického festivalu ve Witten Annen

V termínu od 8. do 12. 5. 2013 se konal 10. ročník eurytmického festivalu v německém Witten Annen. Je to festival určený mladým lidem – žákům waldorfských škol, studentům eurytmie, stejně tak i amatérským a profesionálním eurytmickým skupinám. Třídy a soubory z celého světa sem jednou do roka přicházejí, aby se podělili o plody svojí eurytmické práce, poznali se navzájem a strávili spolu několik příjemných dní.

Studenti 3. ročníku waldorfského lycea se rozhodli, že bohatý program festivalu obohatí o jeden český příspěvek. Chtěli připravit vystoupení, které bude odrážet jejich mladou sílu, fantazii a nasazení, ale taky eurytmické schopnosti. A tak se od listopadu začal sestavovat program “šitý na míru” celé třídě. Studenti přiložili ruku k dílu a po celou dobu vystoupení spoluvytvářeli a formovali. Přinášeli nápady k tvorbě choreografií, šili si kostýmy. Sami si napsali texty – mytologické vyprávění o stvoření člověka “Souboj živlů” a báseň “Kde jeden od srdce má klíč”, ve které se dramaticky potkává dobro se zlem a čistá láska bojuje s chamtivostí a lstivostí. Z mnoha nabídnutých skladeb se rozhodli pro známou, strhující 1. větu Patetické sonáty “c mol” od L. v. Beethovena. A pět děvčat ze třídy ve volném čase usilovně pracovalo na impresionistické skladbě Passepied od Clauda Debussyho.

Do května byl program hotový a po jeho prezentaci v Salesiánské divadle v Praze a na Waldorfské škole v Heidelbergu jsme ho pak v poslední den festivalu ukázali na dlouho očekávaném vystoupení ve Witten Annen. Dali jsme do toho všechno a věříme, že  publikum i my si poneseme tento zážitek ještě dlouho v paměti.

Prezentace ročníkových prací a benefiční koncert 3. ročníku

Vytváření a prezentace ročníkové práce je jedním z vrcholů třetího ročníku. V tomto školním roce si studenti vybrali například témata Teorie her, Tvorba objektů inspirovaná básní Adam a Eva, Jak napsat filmový scénář, Komunitní životy, Manipulace v mezilidských vztazích, Stavba elektrické kytary, Downův syndrom. Vzdělávání romských dětí. Dosažená úroveň řady prací a jejich prezentace byly vynikající. Veřejná prezentace jednotlivých prací probíhala ve dnech 5. a 6. dubna 2013, zúčastnili se jí studenti z jiných ročníků, učitelé, rodiče a hosté. Dvě studentky se účastnily se svými pracemi i městského kola Středoškolské odborné činnosti.

Součástí prací některých studentů byla také mediální tvorba, např. dokument o zorganizovaném hudebním festivalu Marií Zandálkovou.

Jako slavnostní zakončení ročníkových prací studenti uspořádali benefiční koncert v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze 1, kde jejich sbor zazpíval skladby J. S. Bacha a W. A. Mozarta.

Témata prací najdete v letáčku.