Výsledky státních maturit

96 % – tolik studentů středních škol v ČR si zvolilo nižší úroveň státní maturity. Jen 4 % se odvážily zvolit úroveň vyšší.
Na naší škole to je však úplně jinak. Z českého jazyka si vyšší úroveň zvolilo 77 % studentů, z anglického jazyka si vyšší úroveň zvolilo 69 %.