V červenci 2013 jsme otevřeli ve spolupráci s mannheimským učitelským seminářem dvouleté víkendové vzdělávání pro učitele cizích jazyků. Vzdělávání je určeno nejen budoucím a stávajícím waldorfským učitelům, ale i učitelům na jiných školách a zájemcům z řad rodičů a širší veřejnosti.

Vzdělávání vedou zkušení zahraniční učitelé, hlavními lektory jsou Alec Templeton ze švýcarské Basileje a Nicolai Peterson, dlouholetý vedoucí petrohradskeho učitelského semináře. Semináře vycházejí z konkrétních výukových situací a hledají, jakým způsobem pracovat s danou konkrétní třídou. Každá třída se jednak jako celek nachází v určité vývojové fázi a jednak má určité specifické složení, jak z hlediska znalostí a schopností jednotlivých dětí, tak i z hlediska temperamentů a osobnostních typů.

Na seminářích se účastnící aktivně zapojují – procvičují schopnosti dialogu, dramatizace a improvizace, práci se čtením a psaním. Také se stejně jako děti cvičí ve vyprávění a objevování a procvičování gramatických zákonitostí.

Začali jsme již 14-19.7. 2013 v rámci letní akademie waldorfské pedagogiky v Semilech, kde jsme uvítali předního metodika výuky cizích jazyků Aleca Templetona.  Více informací o letní akademii najdete zde.

Kromě pravidelných účastníků, kteří dostanou závěrečný diplom, můžou jednotlivé semináře navštěvovat i další zájemci z řad rodičů, učitelů a širší veřejnosti.  Vzdělávání bude trvat dva roky formou 8 seminárních víkendů a 2-3 letních akademií. Jednotlivé víkendy začínají  v pátek kolem 16 h a končí v sobotu večer.  Odehrávají se v prostorách Waldorfského lycea v Praze.

Pokud byste o vzdělávání měli zájem, nebo měli jakékoli dotazy, napište na .

Těšíme se na Vás!

organizační tým  – Petra Chotěborská, Pavel Kraemer, Kateřina Slavíková, Milena Hosenseidlová, Karolína Stupková