10. ročník eurytmického festivalu ve Witten Annen

V termínu od 8. do 12. 5. 2013 se konal 10. ročník eurytmického festivalu v německém Witten Annen. Je to festival určený mladým lidem – žákům waldorfských škol, studentům eurytmie, stejně tak i amatérským a profesionálním eurytmickým skupinám. Třídy a soubory z celého světa sem jednou do roka přicházejí, aby se podělili o plody svojí eurytmické práce, poznali se navzájem a strávili spolu několik příjemných dní.

Studenti 3. ročníku waldorfského lycea se rozhodli, že bohatý program festivalu obohatí o jeden český příspěvek. Chtěli připravit vystoupení, které bude odrážet jejich mladou sílu, fantazii a nasazení, ale taky eurytmické schopnosti. A tak se od listopadu začal sestavovat program „šitý na míru“ celé třídě. Studenti přiložili ruku k dílu a po celou dobu vystoupení spoluvytvářeli a formovali. Přinášeli nápady k tvorbě choreografií, šili si kostýmy. Sami si napsali texty – mytologické vyprávění o stvoření člověka „Souboj živlů“ a báseň „Kde jeden od srdce má klíč“, ve které se dramaticky potkává dobro se zlem a čistá láska bojuje s chamtivostí a lstivostí. Z mnoha nabídnutých skladeb se rozhodli pro známou, strhující 1. větu Patetické sonáty „c mol“ od L. v. Beethovena. A pět děvčat ze třídy ve volném čase usilovně pracovalo na impresionistické skladbě Passepied od Clauda Debussyho.

Do května byl program hotový a po jeho prezentaci v Salesiánské divadle v Praze a na Waldorfské škole v Heidelbergu jsme ho pak v poslední den festivalu ukázali na dlouho očekávaném vystoupení ve Witten Annen. Dali jsme do toho všechno a věříme, že  publikum i my si poneseme tento zážitek ještě dlouho v paměti.