Zahrada v proměnách

Po loňském projektu Planety a stromy prošla v roce 2009/10 naše školní zahrada další zásadní terénní a estetickou proměnou za spolupráce celé školy, rodičů, přátel školy a  akad. architekta Oldřicha Hozmana.