V roce 2020 se naše škola zapojila do projektu Moderní škola III (registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001123), podporovaného Evropskou Unií a Magistrátem Hl. města Prahy.

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 3 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblasti komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.

Plakát v PDF