Projekt „Šablony Waldorfské lyceum“ je spolufinancován Evropskou unií.

Realizaci tohoto projektu jsme zahájili 1. září 2017, bude probíhat do konce srpna 2018.

Cílem projektu je rozvoj školy je tandemová výuka, vzdělávání pedagogických pracovníků, zapojení odborníků z praxe do výuky, podpora polytechnického vzdělávání, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a kariérové poradenství.

Celková výše předpokládané podpory je 439 665,- Kč.