Zpráva o účasti na mezinárodním fóru eurytmie

Studenti druhého ročníku waldorfského lycea v Praze předvedli 13. 5. 2012 v Salesiánském divadle svůj eurytmický program, na kterém pracovali několik měsíců v rámci vyučování eurytmie, ale i ve svém volném čase. Vyvrcholením jejich eurytmického úsilí bylo vystoupení na mezinárodním fóru eurytmie pro mladých i dospělých v německém Witten Annen, které se u publika potkalo s nadšeným ohlasem. Studenti vystoupili ještě 28. 5. 2012 ve waldorfské škole v Bratislavě.